PN-EN ISO 13736:2013-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13736:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania temperatury zapłonu w zamkniętym tyglu dla palnych cieczy posiadających temperaturę zapłonu od –30,0 °C do 75,0 °C. Jednak precyzja podana dla niniejszej metody została określona tylko dla zakresu temperatur zapłonu od –8,5 °C do 75,0 °C.

Niniejsza Norma Międzynarodowa nie ma zastosowania dla farb wodorozcieńczalnych.

UWAGA 1 Farby wodorozcieńczalne można badać z zastosowaniem ISO 3679[3].

UWAGA 2 Patrz 9.1 w celu uzyskania informacji o znaczeniu zapobiegania utracie lotnych substancji podczas wykonywania niniejszego badania.

UWAGA 3 Ciecze zawierające chlorowcopochodne mogą dawać nieprawidłowe wyniki.

UWAGA 4 Termometr specyfikowany dla aparatu ręcznego, 70,0°C ogranicza górną granice badania do 70,0°C.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13736:2013-06 - wersja polska
Tytuł Oznaczanie temperatury zapłonu -- Metoda zamkniętego tygla Abla
Data publikacji 12-08-2014
Data wycofania 20-07-2021
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN ISO 13736:2013 [IDT], ISO 13736:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13736:2011 - wersja polska
ICS 75.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13736:2021-07 - wersja angielska