PN-EN 16123:2013-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12404:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Charakteryzowanie odpadów -- Wytyczne dotyczące wyboru i stosowania metod rozpoznawczych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wytyczne dotyczące wyboru i stosowania metod rozpoznawczych (skryningowych) do charakteryzowania odpadów. Celem niniejszego dokumentu jest określenie kryteriów, kiedy różne rodzaje metod rozpoznawczych można stosować do analizy danych parametrów w odpadach oraz jakie działania są wymagane do sprawdzenia ich przydatności. Metody rozpoznawcze są przedmiotem rosnącego zainteresowania w przypadku takich procesów, jak kontrola wstępna, ponieważ dodatkowo do metod znormalizowanych umożliwiają one przeprowadzenie szybkiej weryfikacji udokumentowanej charakterystyki odpadów. Znormalizowanie wyboru i stosowania metod rozpoznawczych jest konieczne, aby udostępnić je w celach ustawodawczych. Jako dodatek do powszechnie stosowanych metod laboratoryjnych, które są normalizowane jako samoistne dokumenty, w przypadku metod rozpoznawczych wybrano podejście ramowe. Stosowanie metod rozpoznawczych w ramach tego podejścia zapewnia powtarzalność wyników wymaganą w przepisach prawnych. Aby spełnić wymagania prawne, bardzo ważne jest dokumentowanie wszystkich etapów podejmowania decyzji związanych z wyborem metod, badaniem stosowalności oraz zastosowaniem metody i oceną. Niniejsza norma dotyczy stosowania metod rozpoznawczych do oceny materiałów stałych (odpadów) jako matrycy próbki; odpowiednią normą dla wody jest ISO 17381. W niniejszym dokumencie nie zaleca się żadnych konkretnych metod rozpoznawczych, lecz potwierdza zasady ich wyboru i stosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16123:2013-07 - wersja angielska
Tytuł Charakteryzowanie odpadów -- Wytyczne dotyczące wyboru i stosowania metod rozpoznawczych
Data publikacji 01-07-2013
Data wycofania 29-11-2021
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16123:2013 [IDT]
ICS 13.030.01
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12404:2021-11 - wersja angielska