PN-EN 459-2:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 459-2:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metody badań wszystkich rodzajów wapna budowlanego objętych EN 459-1:2010. W niniejszej Normie Europejskiej wyszczególniono metody stosowane do wykonania analiz chemicznych oraz do oznaczania fizycznych właściwości wapna budowlanego. W niniejszym dokumencie opisano wzorcowe metody badania, a w niektórych przypadkach metody alternatywne, uważane za równoważne. W przypadkach spornych stosowane są tylko metody wzorcowe. Wszelkie inne metody mogą być stosowane, pod warunkiem że zostały skalibrowane w stosunku do metody wzorcowej bądź w stosunku do międzynarodowo akceptowanych materiałów wzorcowych, w celu wykazania ich równoważności.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 459-2:2010 - wersja polska
Tytuł Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 27-11-2013
Data wycofania 21-12-2021
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 459-2:2010 [IDT]
Zastępuje PN-EN 459-2:2003 - wersja polska
ICS 91.100.10
Zastąpiona przez PN-EN 459-2:2021-12 - wersja angielska