PN-EN 459-2:2021-12 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metody badań wszystkich rodzajów wapna budowlanego objętych EN 459-1. Mogą one również być stosowane do innych materiałów wapiennych, których normy powołują te metody.
W niniejszym dokumencie wyszczególniono w tablicy 2 metody stosowane do wykonania analiz chemicznych oraz do oznaczania fizycznych właściwości wapna budowlanego. W niniejszym dokumencie opisano wzorcowe metody badania, a w niektórych przypadkach metody alternatywne, uważane za równoważne. W przypadkach spornych stosuje się jedynie metody wzorcowe. Mogą być stosowane dowolne inne metody o ile ich równoważność została potwierdzona kalibracją względem międzynarodowych metod wzorcowych lub akceptowalnych metod odniesienia.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 459-2:2021-12 - wersja angielska
Tytuł Wapno budowlane -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 21-12-2021
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 459-2:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 459-2:2010 - wersja niemiecka, PN-EN 459-2:2010 - wersja angielska, PN-EN 459-2:2010 - wersja polska
ICS 91.100.10