PN-EN ISO 17632:2011 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17632:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

Określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych proszkowych do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu i bez osłony gazu i ich stopiwa w stanie po spawaniu i po obróbce cieplnej dla stali niestopowych i stali drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 MPa. Jeden drut elektrodowy proszkowy może być badany i klasyfikowany z różnymi gazami osłonowymi. Jest kombinowaną specyfikacją klasyfikacji wykorzystującej system bazujący na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa lub wykorzystującej system bazujący na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 27 J dla stopiwa

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17632:2011 - wersja polska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 31-03-2011
Data wycofania 19-02-2016
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17632:2008 [IDT], ISO 17632:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17632:2008 - wersja niemiecka, PN-EN ISO 17632:2008 - wersja angielska
ICS 25.160.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17632:2016-02 - wersja angielska