PN-EN ISO 17632:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych proszkowych do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu i bez osłony gazu i ich stopiwa w stanie po spawaniu i po obróbce cieplnej dla stali niestopowych i stali drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności większej niż 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie większej niż 570 MPa. Jeden drut elektrodowy proszkowy może być badany i klasyfikowany z różnymi gazami osłonowymi, jeśli jest do tego przeznaczony.
Niniejsza Norma Międzynarodowa jest połączoną specyfikacją, podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, lub wykorzystującą system oparty o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J.
1) Rozdziały i tablice, które mają przyrostek „A” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych proszkowych, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową.
2) Rozdziały i tablice, które mają przyrostek „B” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych proszkowych, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J, zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową.
3) Rozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka „A” ani „B”, znajdują zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych proszkowych, klasyfikowanych według niniejszej Normy Międzynarodowej.
Uznaje się, że charakterystyki robocze drutów elektrodowych proszkowych mogą być zmodyfikowane przez zastosowanie prądu impulsowego, ale dla celów niniejszej Normy Międzynarodowej, prąd impulsowy nie jest dozwolona przy klasyfikacji drutów elektrodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17632:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja
Data publikacji 19-02-2016
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 17632:2015 [IDT], ISO 17632:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 17632:2011 - wersja polska
ICS 25.160.20