PN-Z-04246-2:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04496:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości litu i jego związków -- Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda polega na osadzeniu na sączku membranowym wodorku litu, rozpuszczeniu sączka w roztworze wodorotlenku potasu i oznaczaniu litu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie wodorku litu jakie można oznaczyć opisaną metodą wynosi około 0,006 mg/m3 powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04246-2:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości litu i jego związków -- Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 20-06-1996
Data wycofania 12-09-2018
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04496:2018-09 - wersja polska