PN-EN ISO 11297-2:2018-03 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi

Zakres

Niniejszy dokument, w połączeniu z ISO 11297-1, określa wymagania i metody badań dla rur i kształtek, które są częścią systemów rurowych z tworzyw sztucznych instalowanych w postaci ciągłych rur do renowacji podziemnych sieci kanalizacyjnych i odwadniających pod ciśnieniem. Jest stosowana do rur PE trzech różnych rodzajów:
- rury PE o ściankach pełnych, jednowarstwowe (nominalna średnica zewnętrzna, dn), w tym z paskami identyfikacyjnymi;
- rury PE o współwytłaczanych warstwach na jednej lub obu stronach zewnątrz i wewnątrz rury (całkowita średnica zewnętrzna, dn), jak określono w załączniku A, gdzie wszystkie warstwy mają taką samą liczbę MRS;
- rury PE powlekane (średnica zewnętrzna, dn) mające zrywaną, przylegającą termoplastycznie dodatkową warstwę na zewnętrznej stronie rury ( "rura powlekana" ), patrz Załącznik A.
Ponadto obejmuje ona:
- łączenie długości rur przez połączenie zgrzewane doczołowo;
- wyprodukowane fabrycznie i formowane wtryskowo kształtki z PE;
Jest stosowana do rur PE, kształtek oraz części przeznaczonych do użytku w temperaturze pracy 20 ° C jako temperaturze odniesienia.
UWAGA W przypadku zastosowań pracujących przy stałych temperaturach wyższych od 20 ° C i do 40 ° C, patrz załącznik A ISO 4427-1: 2007.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11297-2:2018-03 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 2: Wykładanie rurami ciągłymi
Data publikacji 15-03-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11297-2:2018 [IDT], ISO 11297-2:2018 [IDT]
ICS 23.040.20, 91.140.80, 93.030, 23.040.05