PN-EN ISO 11297-1:2018-05 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania i metody badań systemów przewodów rurowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do stosowania w renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, łącznie z hydraulicznymi i pneumatycznymi systemami ciśnieniowymi. Ma zastosowanie do fabrycznych rur i kształtek, jak również do systemu zainstalowanych wykładzin. Nie dotyczy rurociągów istniejących ani natryskiwanych powłok lub wypełnień przestrzeni między rurami.
W niniejszym dokumencie określono wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich stosowanych technik renowacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11297-1:2018-05 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych ciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 04-05-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN ISO 11297-1:2018 [IDT], ISO 11297-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11297-1:2013-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 11297-1:2013-07 - wersja polska
ICS 23.040.20, 23.040.45, 91.140.80, 93.030