PN-Z-04493:2018-09 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-oksydietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania 2,2'-oksydietanolu (nr CAS: 111-46-6) w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie 2,2'-oksydietanolu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3 (dla próbki powietrza o objętości 720 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04493:2018-09 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-oksydietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 11-09-2018
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30