PN-B-04101:1967 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04101:1985 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodą

Zakres

Przedmiotem normy są badania materiałów kamiennych obejmujące:
- oznaczanie nasiąkliwości zwykłej,
- oznaczanie nasiąkliwości po gotowaniu,
- oznaczanie nasiąkliwości pod zmniejszonym ciśnieniem,
przy czym wynik każdego z powyższych oznaczeń może być wyrażony w procentach wagowych (nasiąkliwość wagowa) lub objętościowych (nasiąkliwość objętościowa).

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-B-04101:1967 - wersja polska
Tytuł Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodą
Data publikacji 28-03-1967
Data wycofania 14-02-1985
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 108, Kruszyw i Kamienia Budowlanego
Zastępuje PN-B-04101:1954 - wersja polska
ICS 91.100.15
Zastąpiona przez PN-B-04101:1985 - wersja polska