PN-EN 10273:2016-09 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy prętów walcowanych na gorąco ze stali spawalnych przeznaczonych do budowy urządzeń ciśnieniowych stosowanych w podwyższonych temperaturach o grubościach podanych w Tablicy 5.
Ogólne warunki techniczne dostawy podane w EN 10021 mają także zastosowanie dla wyrobów dostarczanych zgodnie z niniejszą Normą Europejską.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10273:2016-09 - wersja polska
Tytuł Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe
Data publikacji 06-08-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10273:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10273:2009 - wersja polska
ICS 77.140.60, 77.140.30