PN-EN 10028-7:2016-09 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 7: Stale odporne na korozję

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywane ze stali odpornych na korozję, łącznie z austenitycznymi stalami żarowytrzymałymi, o grubościach podanych w Tablicach od 7 to 10.
Mają również zastosowanie wymagania EN 10028-1.
UWAGA 1 Gatunki stali ujęte w niniejszej Normie Europejskiej zostały wybrane z EN 10088-1.
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i Część 7) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-7:2016-09 - wersja polska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 7: Stale odporne na korozję
Data publikacji 20-07-2017
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-7:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10028-7:2009 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30