PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne warunki techniczne dostawy wyrobów płaskich stosowanych na konstrukcje urządzeń ciśnieniowych.
Mają również zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy podane w EN 10021.
UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-1:2017-09 - wersja polska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-1:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10028-1+A1:2010/AC:2010 - wersja polska, PN-EN 10028-1+A1:2010 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30