PN-EN 10028-3:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów płaskich na urządzenia ciśnieniowe wykonywanych ze stali spawalnych drobnoziarnistych, jak określono w Tablicy 1.
UWAGA 1 Stale drobnoziarniste to stale o ziarnie ferrytu o wielkości 6 lub drobniejszym, sprawdzonym zgodnie z EN ISO 643.
Mają również zastosowanie wymagania i definicje podane w EN 10028-1:2017.
UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej (Część 1 i inna właściwa część tej serii) i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy 2014/68/UE są spełnione.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10028-3:2017-09 - wersja polska
Tytuł Wyroby płaskie ze stali na urządzenia ciśnieniowe -- Część 3: Stale spawalne drobnoziarniste normalizowane
Data publikacji 23-07-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 127, Surowców Hutniczych i Stali
Wprowadza EN 10028-3:2017 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10028-3:2010 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.30