PN-EN 10088-2:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy walcowanych na gorąco lub na zimno blach cienkich/grubych i taśm, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. Ogólne warunki techniczne dostawy określone w EN 10021 stosuje się w uzupełnieniu do wymagań niniejszej Normy Europejskiej, chyba że w niniejszej Normie Europejskiej ustalono inaczej. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do materiałów o odmiennych charakterystykach jakościowych, powstałych w wyniku obróbki rodzajów stali wymienionych powyżej

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10088-2:2014-12 - wersja angielska
Tytuł Stale odporne na korozję -- Część 2: Warunki techniczne dostawy blach cienkich/grubych i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia
Data publikacji 31-12-2014
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN 10088-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10088-2:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.20