PN-EN 10088-3:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Stale odporne na korozję -- Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy półwyrobów, walcowanych na gorąco lub na zimno prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej, wykonanych z podstawowych i specjalnych gatunków stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia. Ogólne warunki techniczne dostawy określone w EN 10021 stosuje się w uzupełnieniu do wymagań niniejszej Normy Europejskiej, chyba że w niniejszej Normie Europejskiej ustalono inaczej. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do materiałów o odmiennych charakterystykach jakościowych, powstałych w wyniku obróbki rodzajów stali wymienionych powyżej

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10088-3:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Stale odporne na korozję -- Część 3: Warunki techniczne dostawy półwyrobów, prętów, walcówki, drutu, kształtowników i wyrobów o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych ogólnego przeznaczenia
Data publikacji 12-01-2015
Liczba stron 77
Grupa cenowa W
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 145, Stali Jakościowych i Specjalnych
Wprowadza EN 10088-3:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10088-3:2007 - wersja polska
ICS 77.140.50, 77.140.65, 77.140.20