PN-Z-04073-1:2014-08 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fosforu i jego związków -- Część 1: Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania dekatlenku tetrafosforu (nr CAS: 1314-56-3) w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Metody nie stosuje się w obecności w badanym powietrzu innych związków fosforu(V), arsenu i jego związków. Najmniejsze stężenie dekatlenku tetrafosforu, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi około 0,1 mg/m3.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04073-1:2014-08 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fosforu i jego związków -- Część 1: Oznaczanie dekatlenku tetrafosforu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym
Data publikacji 01-08-2014
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04073-01:1978 - wersja polska
ICS 13.040.30