PN-Z-04015-13:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Metoda polega na przepuszczaniu badanego powietrza przez płuczkę z roztworem octanu cynku. Do otrzymanego roztworu dodawane są N,N-dwumetylo-p-fenylodwuaminy oraz chlorek żelaza (III). W otrzymanej mieszaninie zachodzi reakcja barwna w wyniku której powstaje błękit metylowy, który jest podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenie siarkowodoru jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-13:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie siarkowodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 21-03-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04042:1970 - wersja polska
ICS 13.040.30