PN-Z-04009-11:2008 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Część 11: Oznaczanie tlenku azotu i ditlenku azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Podano metodę polegającą na utlenianiu tlenku azotu w kwaśnym roztworze manganianu(VII) potasu, pochłanianiu powstałego ditlenku azotu w alkalicznym roztworze arsenianu(III) sodu i kwasu sulfanilowego, sprzężeniu otrzymanego związku z N-(1-naftylo)-etylenodiaminą i analizie spektrofotometrycznej. Najmniejsze stężenie tlenku azotu, jakie można oznaczyć podaną metodą, wynosi około 0,7mm/m3, natomiast ditlenku azotu 0,2 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-11:2008 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Część 11: Oznaczanie tlenku azotu i ditlenku azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 07-04-2008
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30