PN-Z-04007-2:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ozonu -- Oznaczanie ozonu w obecności tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym

Zakres

Metoda polega na równoległym pobieraniu próbek powietrza do dwóch płuczek, zawierających roztwór jodku potasowego. Jedną z płuczek poprzedza pochłaniacz ozonu, wykonany z waty bawełnianej. Stężenie ozonu określa się metodą jodowo-skrobiową na podstawie różnicy między ilością wydzielonego jodu w płuczce (bez pochłaniacza) w wyniku utleniającego działania tlenków azotu i ozonu a liością jodu wydzielonego w płuczce (poprzedzonej pochłaniaczem) w wyniku działania tlenków azotu. W oznaczaniu przeszkadzają: siarkowodór, dwutlenek siarki, nadtlenki i substancje utleniające. Metody nie stosuje się w dozymetrii indywidualnej. Oznaczalność metody wynosi 0,025 mg ozonu w 1 m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04007-2:1994 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ozonu -- Oznaczanie ozonu w obecności tlenków azotu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną w świetle widzialnym
Data publikacji 15-12-1994
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04007-01:1982 - wersja polska
ICS 13.040.30