PN-Z-04225-03:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorowodoru -- Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek do płuczek

Zakres

Chlorowodór pochłaniania się w płuczce z wodą. Do roztworu dodaje się azotanu srebra i bada mętność powstałej zawiesiny chlorku srebra. W oznaczaniu przeszkadza chlor, brom, bromowodór, jod, jodowodór, siarczki i siarkowodór. Metodę można stosować w pomiarach stacjonarnych i dozymetrii indywidualnej. Oznaczalność metody wynosi 1,25 mg w 1m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04225-03:1993 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorowodoru -- Oznaczanie chlorowodoru na stanowiskach pracy metodą turbidymetryczną z pobieraniem próbek do płuczek
Data publikacji 26-03-1993
Data wycofania 15-08-2014
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04049:1957 - wersja polska
ICS 13.040.30