PN-Z-04093-03:1982 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fluoru i jego związków -- Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji

Zakres

Przedmiotem normy są metody oznaczania w powietrzu otaczającym stanowiska pracy:
a) sumarycznej zawartości fluorków7 i fluorowodoru,
b) zawartości stałych związków fluoru,
c) zawartości fluorowodoru.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04093-03:1982 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fluoru i jego związków -- Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną z zastosowaniem mikrodyfuzji
Data publikacji 21-09-1982
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30