PN-Z-04093-01:1974 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fluoru i jego związków -- Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową

Zakres

Metodę stosuje się do oznaczania sumarycznej zawartości fluorowodoru i fluorków jako jonów fluorkowych w powietrzu otaczającym stanowiska pracy przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Obecność siarczynów, siarczków i azotynów nie przeszkadza w oznaczaniu. Oznaczalność metody wynosi 0,05 mg/m3.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04093-01:1974 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości fluoru i jego związków -- Oznaczanie fluorowodoru i fluorków na stanowiskach pracy metodą kolorymetryczną cyrkonowo-alizarynową
Data publikacji 19-11-1974
Data wycofania 07-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30