PN-EN 16167:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)

Zakres

Podano metodę ilościowego oznaczania siedmiu wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 i PCB 180) w osadach ściekowych i uzdatnionych bioodpadach za pomocą GC-MS i GC-ECD (Tabela 2). Granica wykrywalności zależy od oznaczanego związku, stosowanego wyposażenia, jakości odczynników stosowanych do ekstrakcji próbki i oczyszczania ekstraktu. W warunkach podanych w niniejszej normie można osiągnąć granicę stosowania od wartości 1g/kg (wyrażoną na suchą masę). Osady i przetworzone bioodpady mogą różnić się właściwościami i także oczekiwanym poziomem zanieczyszczenia PCB, i obecnością substancji zakłócających. Różnice te powodują, że jest niemożliwe opisanie jednej głównej procedury. Dokument zawiera tablice decyzyjne oparte na własnościach próbki i zastosowanych procedurach ekstrakcji i oczyszczania

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16167:2012 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)
Data publikacji 22-10-2012
Data wycofania 31-10-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 122, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Organiczne
Wprowadza EN 16167:2012 [IDT]
ICS 13.030.01, 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska