PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

Zakres

W niniejszej Europejskiej Normie podano metodę ilościowego oznaczania siedmiu wybranych polichlorowanych bifenyli (PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153 oraz PCB180) w osadach ściekowych, uzdatnionych bioodpadach oraz glebie z zastosowaniem GC-MS i GC-ECD (patrz Tablica 2).
(...)
Granica wykrywalności zależy od substancji oznaczanych, używanego wyposażenia, jakości odczynników stosowanych do ekstrakcji próbki oraz oczyszczania uzyskanego ekstraktu.
W warunkach podanych w niniejszej Europejskiej Normie można osiągnąć granicę stosowalności 1 µg/kg (w przeliczeniu na suchą masę).
Osady ściekowe oraz uzdatnione bioodpady mogą mieć różne właściwości, a także oczekiwany stopień zanieczyszczenia PCB i zawartość substancji zakłócających. Różnice takie powodują, że nie jest możliwe przedstawienie jednego ogólnego sposobu postępowania. Niniejsza Europejska Norma zawiera tablice decyzyjne oparte na właściwościach próbki oraz stosowanych sposobach ekstrakcji i oczyszczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)
Data publikacji 31-10-2018
Data wycofania 03-04-2019
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 16167:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 16167:2012 - wersja angielska
ICS 13.030.01, 13.080.10
Zastąpiona przez PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska