PN-A-75958:1996 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-75958:2002 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Produkty warzywne i owocowo-warzywne -- Soki

Zakres

Wprowadzono w określeniu minimalne zawartości naturalnych składników warzywnych i ewentualnie owocowych. Podano wymagania jakościowe (barwa, zapach, smak, wygląd, kwasowość ogólna, zawartość soli, metali szkodliwych dla zdrowia, zanieczyszczeń mineralnych, drożdży i pleśni, bakterii beztlenowych i ich przetrwalników oraz patuliny) dla soków jedno-, wielowarzywnych i owocowo-warzywnych. Podano oznaczanie patuliny w sokach owocowo-warzywnych z udziałem soku jabłkowego metodą chromatografii cienkowarstwowej (rutynowa) oraz metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej-HPLC (odwoławcza). Rozszerzono wymagania mikrobiologiczne dotyczące produktu gotowego o badanie szczelności opakowań i trwałości metodą termostatową

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-A-75958:1996P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-75958:1996 - wersja polska
Tytuł Produkty warzywne i owocowo-warzywne -- Soki
Data publikacji 07-03-1996
Data wycofania 03-12-2002
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 38, Przetworów Owocowych i Warzywnych
Zastępuje PN-A-77602:1973 - wersja polska
ICS 67.160.20
Zastąpiona przez PN-A-75958:2002 - wersja polska