PN-Z-04250-1:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aminopirydyny -- Oznaczanie 2-aminopirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Przedstawiono metodę polegającą na adsorpcji par 2-aminopirydyny na Tenaxie GC (lub Amberlicie XAD 2), desorpcji alkoholem etylowym i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie 2-aminopirydyny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,5 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04250-1:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości aminopirydyny -- Oznaczanie 2-aminopirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30