PN-Z-04015-12:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z pararozaniliną

Zakres

Metoda polega na zaabsorbowaniu dwutlenku siarki w płuczce z roztworem czterochlorortęcianu potasu. Do otrzymanego roztworu dodawane są pararozanilina oraz formaldehyd. W wyniku reakcji powstaje związek barwy czerwonofioletowej, który jest podstawą oznaczania spektrofotometrycznego. Najmniejsze stężenie dwutlenku siarki jakie można oznaczyć wynosi 0,32 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-Z-04015-12:1996/Ap1:2001P

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-12:1996 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie dwutlenku siarki na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną z pararozaniliną
Data publikacji 21-03-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04039:1968 - wersja polska
ICS 13.040.30
Elementy dodatkowe PN-Z-04015-12:1996/Ap1:2001P