PN-A-85803:1958 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-85803:1973 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Tłuszcze zwierzęce jadalne -- Metody badania

Zakres

Przedmiotem normy są metody badania tłuszczów zwierzęcych topionych i nielotnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-85803:1958 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze zwierzęce jadalne -- Metody badania
Data publikacji 28-03-1958
Data wycofania 01-01-1974
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Zastępuje PN-A-85810:1952 - wersja polska, PN-A-85812:1952 - wersja polska, PN-A-85813:1952 - wersja polska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-A-85803:1973 - wersja polska