PN-EN 13524:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13524:2005 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Maszyny do utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Podano wszystkie istotne zagrożenia, określone na podstawie oceny ryzyka dotyczącego użytkowania maszyn do utrzymania dróg zgodnie z przeznaczeniem i w warunkach przewidzianych przez producenta. Określono odpowiednie techniczne środki zaradcze służące do wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka wynikającego z tych istotnych zagrożeń a związanych z pracą maszyny, ustawieniem i regulacją, wyładunkiem i regularną obsługą techniczną. Podano 14 terminów i ich definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13524:2003 - wersja angielska
Tytuł Maszyny do utrzymania dróg -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 10-08-2005
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 13524:2003 [IDT]
ICS 43.160, 93.080.99
Zastąpiona przez PN-EN 13524:2005 - wersja polska