PN-EN 61000-4-9:1998 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61000-4-9:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne

Zakres

Określono wymagania dotyczące odporności sprzętu na impulsowe pola magnetyczne występujące w instalacjach przemysłowych, elektrowniach oraz w stacjach średniego lub wysokiego napięcia w warunkach roboczych. Ustalono wspólną i odtwarzalną podstawę do oceny parametrów sprzętu elektrycznego lub elektronicznego o przeznaczeniu domowym, handlowym lub przemysłowym, gdy jest on narażony na impulsowe pola magnetyczne. Podano procedurę badań odporności, określono wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i stanowiska pomiarowego oraz zalecane poziomy probiercze

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-9:1998 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne
Data publikacji 10-12-1998
Data wycofania 24-11-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-9:1993 [IDT], IEC 61000-4-9:1993 [IDT]
ICS 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN 61000-4-9:2016-11 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61000-4-9:1998/A1:2003P, PN-EN 61000-4-9:1998/A1:2002E