PN-EN 61000-4-9:2016-11 - wersja angielska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Cześć 4-9: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 określa wymagania dotyczące odporności, metod badań i zakresu zalecanych poziomów probierczych dla urządzeń na impulsowe zaburzenia magnetyczne spotykane głównie w:
- instalacjach przemysłowych,
- elektrowniach,
- instalacjach kolejowych,
- stacjach elektroenergetycznych średniego i wysokiego napięcia.
Możliwość zastosowania niniejszej normy do urządzeń zainstalowanych w różnych miejscach, jest określona przez obecność tego zjawiska, jak określono w Rozdziale 4.
Niniejsza norma nie bierze pod uwagę zaburzeń spowodowanych sprzężeniami pojemnościowymi lub indukcyjnymi w kablach lub innych części instalacji. Inne IEC zajmujące się zaburzeniami przewodzonymi obejmuje tych aspektów.
Przedmiotem niniejszej normy jest ustanowienie wspólnego odniesienia dla oceny odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych, narażonych na impulsowe pola magnetyczne. Metoda badań przedstawiona w niniejszej części IEC 61000 opisuje spójną metodę oceny odporności urządzenia lub systemu na określone zjawisko.
UWAGA Jak to opisano w Przewodniku IEC 107, jest to podstawowa publikacja EMC do wykorzystania przez komitety IEC ds. wyrobów. Jak to również określono w Przewodniku 107, komitety IEC ds. wyrobów odpowiadają za ustalenie, czy niniejsza norma dotycząca badań odporności powinna mieć zastosowanie czy też nie, a jeśli ma zastosowanie, to komitety te odpowiadają za ustalenie odpowiednich poziomów probierczych oraz kryteriów oceny działania. TC 77 i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w kwestii oceny znaczenia poszczególnych badań odporności dla ich wyrobów.
Niniejsza norma określa:
- zakres poziomów probierczych;
- wyposażenie pomiarowe;
- stanowiska pomiarowe;
- procedury badań.
Zadaniem opisanego badania laboratoryjnego jest określenie reakcji urządzenia badanego (EUT) w określonych warunkach eksploatacyjnych na impulsowe pola magnetyczne spowodowane przełączaniem i wyładowaniami.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-4-9:2016-11 - wersja angielska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Cześć 4-9: Metody badań i pomiarów -- Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne
Data publikacji 24-11-2016
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-4-9:2016 [IDT], IEC 61000-4-9:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61000-4-9:1998 - wersja polska, PN-EN 61000-4-9:1998/A1:2003 - wersja polska
ICS 33.100.20