PN-EN 55011:2016-05 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy urządzeń elektrycznych przemysłowych, naukowych i medycznych pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz i przyrządów domowych oraz podobnych przeznaczonych do lokalnego wytwarzania i/lub stosowania energii o częstotliwości radiowej.
Niniejsza norma zawiera wymagania dotyczące emisji zaburzeń o częstotliwości radiowej (RF) w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz. Pomiary należy wykonywać tylko w tych zakresach częstotliwości, dla których w Rozdziale 6 podane są poziomy dopuszczalne.
W przypadku urządzeń ISM RF w znaczeniu definicji podanej w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU (patrz definicja 3.13), niniejsza norma zawiera wymagania dotyczące emisji zaburzeń o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz.
UWAGA Wymagania dotyczące emisji dla kuchni indukcyjnych określone są w CISPR 14-1.
W niniejszej normie podano wymagania dla urządzeń oświetleniowych ISM RF i promienników nadfioletu pracujących na częstotliwościach wewnątrz zakresów przeznaczonych do celów ISM w Regulaminie Radiokomunikacyjnym ITU.
Urządzenia objęte innymi normami wyrobu i normami grupowymi CISPR dotyczącymi emisji są wyłączone z zakresu niniejszej normy.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55011:2016-05 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne -- Charakterystyki zaburzeń o częstotliwości radiowej -- Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru
Data publikacji 31-05-2016
Liczba stron 102
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55011:2016 [IDT], CISPR 11:2015 [MOD]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 55011:2012 - wersja polska
ICS 33.100.10
Elementy dodatkowe PN-EN 55011:2016-05/A2:2021-08E, PN-EN 55011:2016-05/A1:2017-06E, PN-EN 55011:2016-05/A11:2020-07E