PN-Z-04009-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie amoniaku w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną indofenolową

Zakres

Oznaczanie polega na reakcji amoniaku z dichloroizocyjanuranem sodu i fenolem w obecności nitroprusydku sodu w środowisku zasadowym, z wytworzeniem indofenolu. Intensywność niebieskiego zabarwienia roztworu indofenolu mierzy się spektrofotometrycznie. Metodę stosuje się do oznaczania amoniaku w zakresie stężeń od 0,01 mg/m3 do 1,0 mg/m3, w próbkach pobieranych przez 30 min lub 24 h

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-2:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie amoniaku w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną indofenolową
Data publikacji 15-07-1999
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Zastępuje PN-Z-04009-02:1991 - wersja polska
ICS 13.040.20