PN-Z-04009-02:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04009-2:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie amoniaku w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną indofenolową

Zakres

Metoda polega na reakcji amoniaku z podchlorynem sodowym i fenolem w obecności nitroprusydku sodowego w środowisku zasadowym, w wyniku czego powstaje indofenol o niebieskim zabarwieniu. Zawartość amoniaku oznaczana jest metodą spektrofotometryczną. Zakres oznaczania metody wynosi 0,01-1,0 mg w 1m sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04009-02:1991 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości azotu i jego związków -- Oznaczanie amoniaku w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą spektrofotometryczną indofenolową
Data publikacji 17-10-1991
Data wycofania 15-07-1999
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Zastępuje PN-Z-04009-02:1984 - wersja polska
ICS 13.040.20
Zastąpiona przez PN-Z-04009-2:1999 - wersja polska