PN-EN 15153-2:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15153-2:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości -- Część 2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

Zakres

Spełniono zasadnicze wymagania Dyrektywy 96/48/EC Interoperacyjność transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Uzupełniono Techniczną Specyfikację dla Interoperacyjności (TSI) cz. 5: Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności dotycząca Podsystemu Tabor. Wyszczególniono funkcjonalne i techniczne wymagania dotyczące dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych dla pociągów dużych prędkości. Zawarto metody badań, warunki wykonania badań i oceny zgodności. Opisano wymagania dotyczące rozmieszczenia dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, parametrów akustycznych, działania, zasilania i niezawodności

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15153-2:2007 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Ostrzegawcze urządzenia zewnętrzne sygnalizacji optycznej i dźwiękowej pociągów dużej prędkości -- Część 2: Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze
Data publikacji 12-06-2007
Data wycofania 04-06-2013
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 15153-2:2007 [IDT]
ICS 45.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 15153-2:2013-06 - wersja angielska