PN-EN 14500:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Zasłony i żaluzje -- Komfort cieplny i wizualny -- Metody badań i obliczeń

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metody badań i obliczeń do wyznaczania właściwości odbicia i przepuszczania, potrzebnych do klasyfikacji komfortu cieplnego i wizualnego dla zasłon zewnętrznych, zasłon wewnętrznych i żaluzji określonych w EN 14501:2021.
W niniejszym dokumencie podano również metodę wyznaczania właściwości dotyczących zaciemnienia dla zasłon zewnętrznych, zasłon wewnętrznych i żaluzji określonych w EN 14501:2021.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do całego zakresu żaluzji, markiz i zasłon określonych w EN 12216, nazywanych w niniejszym dokumencie urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej. Pewne właściwości (np. gtot) nie mają zastosowania, gdy urządzenia ochrony przeciwsłonecznej nie są równoległe do oszklenia (np. markizy z ramionami składanymi).
UWAGA 1 Informacyjny Załącznik D przedstawia podejście do określania właściwości w przypadku wyrobów wystających.
Wyroby odblaskowe wykraczają poza zakres tego dokumentu w odniesieniu do pomiarów współczynnika odbicia.
UWAGA 2 Wyroby odblaskowe są to takie wyroby, dla których odbite promieniowanie powraca do źródła światła w tym samym kierunku.
Wyroby w znacznym stopniu fluorescencyjne wykraczają poza zakres tego dokumentu.
UWAGA 3 „W znacznym stopniu” odnosi się do materiałów, które są przewidziane jako fluorescencyjne lub odblaskowe i jako takie są sprzedawane. Nie dotyczy to śladowych ilości materiałów wykazujących fluorescencję, np. do celów kolorystycznych lub identyfikacji. Mogą występować niewielkie ilości takich materiałów, jak dwutlenek tytanu, gdzie głównym celem ich obecności nie jest uzyskanie fluorescencji.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14500:2021-08 - wersja angielska
Tytuł Zasłony i żaluzje -- Komfort cieplny i wizualny -- Metody badań i obliczeń
Data publikacji 12-08-2021
Liczba stron 87
Grupa cenowa X
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 14500:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14500:2008 - wersja angielska
ICS 91.060.50