PN-EN 13561:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Zasłony zewnętrzne i markizy -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania eksploatacyjne, dotyczące zasłon i markiz przeznaczonych do zewnętrznego zamontowania w budynkach i innych obiektach budowlanych. W normie uwzględniono również znaczące zagrożenia dotyczące montażu, transportu, instalowania, działania i konserwacji (patrz wykaz znaczących zagrożeń typu maszynowego w Załączniku B).
Norma ma zastosowanie do wszystkich zewnętrznych zasłon i markiz, niezależnie od ich konstrukcji i rodzaju użytych materiałów, jak podano poniżej i określono w EN 12216:
- markiz z ramionami składanymi, markiz z ramionami nożycowymi, markiz z ramionami odchylanymi, markiz z ramionami wodzonymi, zasłon zwijanych pionowych, markizolet, markiz fasadowych, markiz do okien dachowych, markiz szklarniowych/ werandowych, markiz ogrodowych, markiz koszowych, moskitier, osłon przeciwsłonecznych.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje odporności na obciążenie wiatrem wyrobów niewciągalnych, np. markiz koszowych i osłon przeciwsłonecznych.
W normie nie uwzględniono elementów konstrukcyjnych, do których zamocowana jest markiza ogrodowa.
Wyroby objęte niniejszą Normą Europejską mogą być uruchamiane ręcznie, z zastosowaniem sprężyn kompensacyjnych lub bez nich, albo za pomocą silnika elektrycznego (wyroby z napędem). Jednakże, w normie nie uwzględniono trwałości i żywotności niezależnego zasilania zewnętrznych zasłon i markiz uruchamianych napędem, nie przyłączonych do sieci zasilania.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy również wszystkich zagrożeń, sytuacji zagrożenia i zdarzeń zagrażających występujących podczas użytkowania zewnętrznych zasłon i markiz zgodnie z ich przeznaczeniem lub w warunkach niewłaściwego użytkowania, dającego się racjonalnie przewidzieć przez producenta. (patrz Załącznik B).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy zewnętrznych zasłon i markiz montowanych na zewnątrz budynków. W przypadku, gdy takie wyroby są instalowane wewnątrz budynków, powinny one spełnić wszystkie odnośne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, określone w EN 13120.
Emisji hałasu przez zewnętrzne zasłony i markizy z napędem, nie uznaje się za istotne zagrożenie według wymagań zdrowia i bezpieczeństwa związanych z maszynami. Dlatego niniejsza Norma Europejska nie zawiera żadnych szczególnych wymagań w zakresie hałasu, dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 13561:2015-07/AC:2016-05E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 13561:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Zasłony zewnętrzne i markizy -- Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem
Data publikacji 09-07-2015
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 169, Okien, Drzwi, Żaluzji i Okuć
Wprowadza EN 13561:2015 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 13561+A1:2010 - wersja polska
ICS 91.060.50
Elementy dodatkowe PN-EN 13561:2015-07/AC:2016-05E