PN-EN 50583-2:2016-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Fotowoltaika w budownictwie -- Część 2: BIPV systemy

Zakres

Dokument ten odnosi się do systemów fotowoltaicznych zintegrowanymi konstrukcjami budowlanymi, gdzie moduły fotowoltaiczne wykorzystywane są jako komponenty budowlane. Dokument ogranicza się do tych właściwości systemów fotowoltaicznych, które mają związek z zasadniczymi wymaganiami określonymi w Europejskim Rozporządzeniu CPR 89/106/EEC dot. Konstrukcyjnych Wyrobów Budowlanych i wymaganiami elektrotechnicznymi określonymi w dyrektywie niskonapięciowej 2006/95/EC / lub normach CENELEC. Dokument powołuje się na normy międzynarodowe, raporty i przewodniki techniczne. W przypadku niektórych rozwiązań mogą znaleźć zastosowanie nie wyszczególnione tutaj odpowiednie normy (lub przepisy prawne) dotyczące prac budowlanych obowiązujące w poszczególnych państwach. Dokument ten jest adresowany do producentów, planistów, projektantów systemów, instalatorów, instytutów badawczych i urzędów nadzoru budowlanego. Dokument nie ma zastosowania do systemów fotowoltaicznych z koncentracją promieniowania lub systemów jedynie montowanych na budynkach. Niniejszy dokument odnosi się do wymagań stawianych systemom BIPV/ building-integrated photovoltaic system, zintegrowane konstrukcje budowlane z systemami fotowoltaicznymi/ fotowoltaicznym w zakresie specyfiki ich montażu ale nie dotyczy samych modułów przeznaczonych do zastosowań BIPV jako elementów konstrukcyjnych co leży w zakresie normy EN 50583-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50583-2:2016-02 - wersja angielska
Tytuł Fotowoltaika w budownictwie -- Część 2: BIPV systemy
Data publikacji 23-02-2016
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 50583-2:2016 [IDT]
ICS 27.160