PN-ISO 11648-1:2009 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Statystyczne aspekty pobierania próbek materiałów bezkształtnych -- Część 1: Zasady ogólne

Zakres

Ustalono ogólne zasady stosowane w pobieraniu i statystycznej obróbce próbek materiałów bezkształtnych. Podano w niej również ogólne wskazówki i przykłady szacowania niezbędnych wariancji oraz sprawdzania precyzji i obciążenia, gdy badana jest wartość średnia właściwości. Ponadto podano informacje dotyczące statystycznej analizy ciągów danych z wykorzystaniem wariogramów i korelogramów. Określono również podstawowe terminy wraz z definicjami dotyczącymi pobierania próbek materiałów bezkształtnych. Terminy te są potrzebne do lepszego zrozumienia technik pobierania próbek, jak i uczynienia ich prostszymi dla spełnienia wymagań. Podano 43 terminy i definicje

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 11648-1:2009 - wersja polska
Tytuł Statystyczne aspekty pobierania próbek materiałów bezkształtnych -- Część 1: Zasady ogólne
Data publikacji 03-07-2009
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 11648-1:2003 [IDT]
ICS 03.120.30