PN-ISO 2854:1994 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Statystyczna interpretacja danych -- Techniki estymacji oraz testy związane z wartościami średnimi i wariancjami

Zakres

Przedstawiono porównywanie wariancji z wartością zadaną, estymację wariancji, porównywanie dwóch wariancji, estymację ilorazu dwóch wariancji oraz te same procedury dla wartości średniej, w przypadku wariancji znanej i nieznanej. Techniki te są poprawne, jeżeli jednostki próbki są pobierane losowo i niezależnie, rozkład obserwowanej zmiennej jest normalny, a liczność próbki nie jest zbyt mała (co najmniej 5 do 10). Krótko omówiono, na przykładach, techniki weryfikacji hipotezy o normalności rozkładu

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2854:1994 - wersja polska
Tytuł Statystyczna interpretacja danych -- Techniki estymacji oraz testy związane z wartościami średnimi i wariancjami
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 2854:1976 [IDT]
ICS 03.120.30