PN-ISO 2602:1994 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Statystyczna interpretacja wyników badań -- Estymacja wartości średniej -- Przedział ufności

Zakres

Norma dotyczy estymacji wartości średniej w populacji o rozkładzie normalnym na podstawie serii badań próbki jednostek pobranych losowo z populacji, w przypadku gdy wariancja w populacji jest nieznana, oraz wyznaczania przedziału ufności dla wartości średniej w populacji na podstawie niej samej i odchylenia standardowego. Metoda może być obarczona błędami systematycznymi

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2602:1994 - wersja polska
Tytuł Statystyczna interpretacja wyników badań -- Estymacja wartości średniej -- Przedział ufności
Data publikacji 22-12-1994
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 2602:1980 [IDT]
ICS 03.120.30