PN-ISO 7870:2006 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Karty kontrolne -- Ogólne wytyczne i wprowadzenie

Zakres

Przedstawiono elementy kluczowe i filozofię podejścia do kart kontrolnych, a także szeroki wybór kart kontrolnych włączając karty związane z kartą kontrolną Shewharta, kart akceptacji procesu oraz kart adaptacji procesu. Podano przegląd podstawowych zasad i koncepcji oraz przedstawiono związki między różnymi kartami kontrolnymi, by pomóc w wyborze normy najbardziej odpowiedniej dla danych warunków

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7870:2006 - wersja polska
Tytuł Karty kontrolne -- Ogólne wytyczne i wprowadzenie
Data publikacji 19-05-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 7870:1993 [IDT]
ICS 03.120.30