PN-ISO 7873:2001 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Karty kontrolne wartości średniej z wewnętrznymi granicami kontrolnymi

Zakres

Określono procedury statystycznego sterowania procesami z użyciem kart kontrolnych, których podstawą jest obliczanie wartości średniej w próbce i stosowanie wewnętrznych granic kontrolnych. Założono, że dla dużych partii i masowej produkcji sztuk wyrobu, przyjęta miara jakości jest zmienną losową o rozkładzie normalnym. Tym niemniej wtedy, kiedy na kartę nanoszone są wartości średnie z czterech lub więcej jednostek, założenie to, z punktu widzenia celów sterowania nie jest konieczne

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 7873:2001 - wersja polska
Tytuł Karty kontrolne wartości średniej z wewnętrznymi granicami kontrolnymi
Data publikacji 23-04-2001
Data wycofania 07-08-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 10, Zastosowań Metod Statystycznych
Wprowadza ISO 7873:1993 [IDT]
ICS 03.120.30