PN-E-04160-41:1988 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-3-1:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności izolacji, powłoki lub osłony polwinitowej na nacisk w podwyższonej temperaturze

Zakres

Opisano metodę sprawdzania odporności wykonanej z polwinitu izolacji, powłoki lub osłony przewodów i kabli na nacisk w podwyższonej temperaturze. Badanie polega na mierzeniu głębokości wciśnięcia obciążonego ostrza w badaną próbkę.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-E-04160-41:1988 - wersja polska
Tytuł Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności izolacji, powłoki lub osłony polwinitowej na nacisk w podwyższonej temperaturze
Data publikacji 15-03-1988
Data wycofania 16-11-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Zastępuje PN-E-04160-41:1984 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN 60811-3-1:1999 - wersja polska