PN-EN ISO 3696:1999 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Woda stosowana w laboratoriach analitycznych -- Wymagania i metody badań

Zakres

Podano wymagania i odpowiadające im metody badań wody o trzech stopniach czystości, stosowanej w laboratoriach do analizy produktów nieorganicznych. W normie nie ujęto wymagań i metod badań dotyczących wody do analizy środków powierzchniowo-czynnych, a także wody do analiz biologicznych i medycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 3696:1999/Ap1:2004P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3696:1999 - wersja polska
Tytuł Woda stosowana w laboratoriach analitycznych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 22-10-1999
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza EN ISO 3696:1995 [IDT], ISO 3696:1987 [IDT]
Zastępuje PN-C-06510:1991 - wersja polska
ICS 71.040.30
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3696:1999/Ap1:2004P