PN-C-06510:1991 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3696:1999 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Analiza chemiczna -- Woda stosowana do celów analitycznych

Zakres

Określono wymagania oraz metody badań. Norma nie dotyczy wody stosowanej w laboratoriach wodno-ściekowych, w analizach śladowych ilości związków organicznych oraz wody stosowanej do specyficznych celów analitycznych (analiza środków powierzchniowo czynnych, analiza biologiczna i medyczna). Podano klasyfikacje wody w zależności od zastosowania: woda o stopniu czystości 1, 2 i 3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-06510:1991 - wersja polska
Tytuł Analiza chemiczna -- Woda stosowana do celów analitycznych
Data publikacji 28-06-1991
Data wycofania 22-10-1999
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 249, Analizy Chemicznej
Wprowadza ISO 3696:1987 [EQV]
ICS 13.060.99, 71.040.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 3696:1999 - wersja polska