PN-EN 17628:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Rozproszone i dyfuzyjne emisje dotyczące różnych rodzajów przemysłu -- Standardowa metoda oznaczania dyfuzyjnych emisji lotnych związków organicznych do powietrza atmosferycznego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ramy oznaczania emisji Lotnych Związków Organicznych (VOC) do powietrza atmosferycznego. Przedstawia on zbiór metod wykrywania i/lub identyfikacji i/lub oznaczania ilościowego emisji VOC ze źródeł przemysłowych. Do tych metod należy Optyczne Obrazowanie Gazów (OGI), Różnicowy Lidar Absorpcyjny (DIAL), Strumień Okultacji Słonecznej (SOF), Korelacja Znacznika (TC) i Odwrócone Modelowanie Dyspersji (RDM). Niniejszy dokument podaje procedury wykorzystania wszystkich powyższych metod oraz wymagania dotyczące sprawności i możliwości bezpośrednich metod monitoringu, wymagania dotyczące wyników i niepewności pomiarów. Niniejszy dokument odnosi się szczególnie, ale nie tylko, do przemysłu petrochemicznego, rafinacji oleju, przyjmującego, przetwarzającego, przechowującego i/lub wysyłającego VOC, obejmując emisje VOC z przemysłu przerabiającego/zajmującego się gazem naturalnym i magazynującym ten gaz i podobne paliwa. Metody określone w tym dokumencie zostały zwalidowane na instalacjach onshore. Niniejszy dokument ma zastosowanie do dyfuzyjnych emisji VOC do atmosfery ale nie dotyczy emisji VOC do wody i do materiałów stałych, takich jak gleba. Dokument jest uzupełnieniem EN 15446 [9], która normalizuje wykrywanie, lokalizację źródeł (poszczególnych wycieków z urządzeń i przewodów rurowych) oraz oznaczanie ilościowe emisji ucieczkowych VOC w zakresie Programu Wykrywania i Naprawy Wycieków (LDAR). Niniejszy dokument został zwalidowany dla niemetanowych VOC, ale jego metodyki są w zasadzie możliwe do wykorzystania dla metanu i innych gazów. Niniejszy dokument określa metody oznaczania (wykrycia, identyfikacji i/lub oznaczania ilościowego) emisji VOC podczas okresów monitoringu. Nie dotyczy on ekstrapolacji emisji do okresów poza okresem monitoringu.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17628:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Rozproszone i dyfuzyjne emisje dotyczące różnych rodzajów przemysłu -- Standardowa metoda oznaczania dyfuzyjnych emisji lotnych związków organicznych do powietrza atmosferycznego
Data publikacji 26-09-2022
Liczba stron 103
Grupa cenowa XA
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
Wprowadza EN 17628:2022 [IDT]
ICS 13.040.40