PN-EN 60079-29-2:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 29-2: Detektory gazu -- Wybór, instalacja, użytkowanie i konserwacja detektorów gazów palnych i tlenu

Zakres

Niniejsza część IEC 60079-29 jest przewodnikiem oraz zbiorem zalecanych praktyk doboru, instalacji, bezpiecznego użytkowania oraz konserwacji urządzeń elektrycznych grupy II przeznaczonych do stosowania w przemysłowych i komercyjnych instalacjach bezpieczeństwa oraz urządzeń grupy I w podziemnych kopalniach węgla, przeznaczonych do wykrywania i pomiaru gazów palnych zgodnie z wymaganiami IEC 60079-29-1 lub IEC 60079-29-4.
Niniejsza norma ma zastosowanie do pomiaru zawartości tlenu przy inertyzacji, w przypadkach gdy ochrona przed wybuchem jest zapewniona przez wyeliminowanie tlenu zamiast pomiaru występujących gazów palnych lub par. Podobna instalacja dokonuje pomiaru zawartości tlenu podczas inertyzacji wybranej (podczas eksploatacji) przestrzeni w podziemnej kopalni węgla.
Niniejsza norma jest kompilacją stosowanych praktyk przydatnych użytkownikowi i dotyczy urządzeń, instrumentów i systemów, wykrywających palne lub potencjalnie wybuchowe mieszaniny gazów lub par z powietrzem, wykorzystujących sygnał elektryczny z czujnika gazu do uruchomienia ustawionego wcześniej wizualnego lub dźwiękowego alarmu lub innego mechanizmu bądź ich kombinacji.
Urządzenia tego typu mogą być stosowane jako środki ograniczenia ryzyka, gdy występuje zagrożenie dla życia lub mienia spowodowane powstawaniem palnych mieszanin gazów z powietrzem, działające poprzez generowanie ostrzeżeń. Urządzenia te mogą także być używane do uruchamiania konkretnych procedur bezpieczeństwa (np. zatrzymania ruchu zakładu, ewakuacji, rozpoczęcia procedur gaszenia).
Niniejsza norma dotyczy instalacji zabudowanych na stałe i urządzeń transportowalnych oraz przenośnych. Ponieważ wiele nowoczesnych urządzeń tego typu wykrywa także niedobór tlenu i/lub posiada czujniki wykrywające obecność konkretnych gazów toksycznych, podano dodatkowe zalecenia dotyczące tych zagadnień.
Dla potrzeb niniejszej normy – jeśli nie wyszczególniono inaczej - pojęcie gazów palnych obejmuje także pary palne.
Niniejsza norma dotyczy urządzeń grupy II (urządzenia przeznaczone do stosowania w przemysłowych i komercyjnych instalacjach bezpieczeństwa, w tym obszarów sklasyfikowanych zgodnie z IEC 60079-10-1) oraz urządzeń grupy I.

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-29-2:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 29-2: Detektory gazu -- Wybór, instalacja, użytkowanie i konserwacja detektorów gazów palnych i tlenu
Data publikacji 04-09-2015
Liczba stron 124
Grupa cenowa XB
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-29-2:2015 [IDT], IEC 60079-29-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60079-29-2:2010 - wersja polska
ICS 29.260.20